Covid Database

Projekt bazy danych sekwencji SARS Cov-2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Przygotuj sekwencję

Przygotuj sekwencję wirusa SARS Cov-2 w formie kodu nukleotydowego. Sekwencja może być też w formacie FASTA. Pełne sekwencje wirusa zawierają zwykle ok 28-29 tys znaków

Wgraj sekwencję

Wklej sekwencje do formularza i wciśnij przycisk Analizuj. Sekwencje zostanie poddana analizie co zajmuje zwykle ok 10-15 sekund.

Analiza wyników

W trakcie analizy badamy mutacje wirusa z podziałem na geny oraz określamy jego Lineage.